Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Winkelcentrum De Aarhof, Alphen aan den Rijn

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Alphen aan den Rijn

Geplaatst op Lokaalnieuwsalphen.nl op: 7-12-2023

  1. Bekendmakingen Alphen
  2. Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Winkelcentrum De Aarhof, Alphen aan den Rijn

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maakt (op grond van artikelen 3.8 en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening) bekend dat zij heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Winkelcentrum De Aarhof’ in Alphen aan den Rijn en de hiermee gecoördineerde ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen. Het plan Winkelcentrum De Aarhof in Alphen aan den Rijn is dringend toe aan vernieuwing. Het plan hiervoor bestaat uit het aanpassen en moderniseren van het winkelcentrum, de bouw van een extra parkeergarage en het toevoegen van 310 woningen in de vorm van appartementen. Deze komen op het winkelcentrum. Aan de zijden van de Van Boetzelaerstraat, De Vest en Aarkade en in twee woontorens. Coördinatieregeling De gemeenteraad heeft op 27 januari 2022 besloten de coördinatieregeling uit artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen voor de herontwikkeling van het Winkelcentrum De Aarhof. Dit houdt in dat de voorbereiding en de bekendmaking van verschillende besluiten gelijk lopen. In dit geval gaat het om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor bouwen. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning. Ontwerpbestemmingsplan Omdat deze herontwikkeling in strijd is met het bestaande bestemmingsplan wordt dat herzien. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waarin de relevante omgevingsaspecten zijn meegenomen. Hieruit blijkt dat er vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening geen belemmeringen zijn om het bestemmingsplan in procedure te brengen. M.e.r.-beoordelingsbesluit Uit het ontwerpbestemmingsplan en de zogenaamde aanmeldingsnotitie blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Het college heeft als voorbereidingsbeslissing besloten om geen milieueffectrapportage op te stellen. De notitie en het m.e.r.-beoordelingsbesluit zijn bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan. Termijn en documenten ter inzage Van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 liggen de volgende documenten de bijbehorende bestanden ter inzage: •het ontwerpbestemmingsplan ‘Winkelcentrum De Aarhof’ (met identificatienummer NL.IMRO.0484.Awcdeaarhof-ON01) •het ontwerpbesluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning (V2023/727) voor het revitaliseren en moderniseren van het winkelcentrum en het bouwen van appartementen en 2 woongebouwen (310 woningen) Hoe kunt u de documenten inzien? U kunt het ontwerpbestemmingsplan met bijhorende bestanden en het ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken gedurende bovengenoemde termijn inzien bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende bestanden zijn daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (bijvoorbeeld door het invoeren van een adres en huisnummer, plannaam of het bovenstaande identificatienummer). U kunt het ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ook digitaal opvragen via gemeente@alphenaandenrijn.nl onder vermelding van het vergunning nummer: V2023/727. Hoe kunt u reageren? Via een zienswijze kunt u uw mening geven. Geef hierbij ook aan waarom u het er niet mee eens bent. Binnen bovenstaande termijn kan iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan en/of m.e.r.-beoordelingsbesluit bij de gemeenteraad. •Digitaal kan dat via het formulier ‘Zienswijze bestemmingsplan indienen’, dat u vindt op www.alphenaandenrijn.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegegevens in. In het formulier moet u duidelijk aangeven dat het gaat om het ontwerpbestemmingsplan ‘Winkelcentrum De Aarhof’, met zaaknummer 3209162. •Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw reactie moet u duidelijk uw naam, adres en contactgegevens vermelden en aangeven dat het om het gaat om het ontwerpbestemmingsplan ‘Winkelcentrum De Aarhof’, met zaaknummer 3209162. •Voor het mondeling doorgeven van een zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Officemanagement Ruimte, via telefoonnummer 14 0172. Binnen bovenstaande termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders. •Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw reactie moet u duidelijk uw naam, adres en contactgegevens vermelden en aangeven dat het om het gaat om het ‘Ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning V2023/727’, met zaaknummer 3209162. •Voor het mondeling doorgeven van een zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Officemanagement Ruimte, via telefoonnummer 14 0172.

Unknown

 Lokaalnieuwsalphen.nl Redactie

Lokaalnieuwsalphen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Alphen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Alphen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.