Besluit ontheffing geluid Swaenswijkbrug, aan weerskanten van de brug Alphen aan den RIjn

Bekendmaking voor evenementenvergunning in Alphen aan den Rijn

Geplaatst op Lokaalnieuwsalphen.nl op: 17-11-2023

  1. Bekendmakingen Alphen
  2. Besluit ontheffing geluid Swaenswijkbrug, aan weerskanten van de brug Alphen aan den RIjn

evenementenvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Op 9 november 2023 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens gemeente Alphen aan den Rijn een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2023-00017423. Het gaat over de aanvraag om een ontheffing van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, in verband met werkzaamheden op de locatie Swaenswijkbrug, aan weerskanten van de brug Alphen aan den RIjn . De werkzaamheden vinden plaats (ook gedurende de avond- en nachtperiode) in de periode van 23 november 2023 23.00 uur tot 24 november 2023 07.00 uu. De ontheffing is verleend.   Waar kunt u terecht voor informatie over het besluit? Wilt u het besluit en de stukken die daarbij horen op het gemeentehuis inzien? Maak dan een afspraak met de gemeente. U vindt de contactgegevens op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor informatie over het besluit kunt u bellen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 000. U kunt uw vragen ook per e-mail naar de ODMH sturen. Dat kan via info@odmh.nl.   Bent u het niet eens met het besluit? U kunt de gemeente laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit tegen uw belangen ingaat. De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt zes weken. De termijn start op de dag na de verzending van het besluit. Het bezwaarschrift dient uiterlijk op 29 december 2023 te zijn ingediend. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. U kunt uw bezwaar indienen via de website van de gemeente: https://www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. U kunt uw bezwaar ook per e-mail indienen via gemeente@alphenaandenrijn.nl of per post naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, t.a.v. bezwaarschriftencommissie, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Zorgt u ervoor dat u in uw bezwaar in ieder geval uw naam en adres, het kenmerk en de datum van het besluit of een duidelijke omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar noemt? Noem bij voorkeur ook uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Dan kunnen wij u sneller helpen. Zorg er ook voor dat u uw bezwaar ondertekent en voorziet van een dagtekening.   Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Als u niet kunt wachten op de beslissing op uw bezwaar, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit kan ook digitaal. Daarvoor heeft u wel DigiD nodig. Kijk op de website https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. De behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt kosten met zich mee. U kunt alleen een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen als u ook bezwaar heeft gemaakt.

Unknown

 Lokaalnieuwsalphen.nl Redactie

Lokaalnieuwsalphen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Alphen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Alphen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.