WATERSCHAPSBLADPublicatie toestemming 2023-017963 het leggen en hebben van een hemelwaterleidingen aan de Thorbeckestraat 1 in Alphen aan den Rijn.

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Hoogheemraadschap van Rijnland

Geplaatst op Lokaalnieuwsalphen.nl op: 21-11-2023

  1. Bekendmakingen Alphen
  2. WATERSCHAPSBLADPublicatie toestemming 2023-017963 het leggen en hebben van een hemelwaterleidingen aan de Thorbeckestraat 1 in Alphen aan den Rijn.

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap

Het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: Rijnland) heeft een watervergunning verleend. Rijnland geeft hiermee toestemming voor het leggen en hebben van 3 x 160 mm HDPE 100 SDR 11 hemelwaterleidingen met overslag constructie in de kernzone van de regionale waterkering aan de Thorbeckestraat 1 in Alphen aan den Rijn. Waarom publiceert Rijnland dit bericht? Een watervergunning wordt bij Rijnland aangevraagd om toestemming te krijgen om activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld: - in of nabij oppervlaktewater (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer, sloot, gracht of zee); - bij een waterkering (bijvoorbeeld een dijk, kademuur, sluis of dam); of - die invloed hebben op het grondwater. Met dit bericht laat Rijnland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent. Bent u het niet eens met de vergunning? U kunt Rijnland tot 27 december 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als u rechtstreeks bij de vergunning bent betrokken. In deze periode liggen de documenten met informatie over de vergunning ook ter inzage en kunt u deze bekijken: - in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Hiervoor moet u een afspraak maken via telefoonnummer 071-306 3494; of - online via de knop “Bekijk documenten” op deze webpagina.Wilt u bezwaar maken? Wanneer u rechtstreeks bij dit besluit betrokken bent, bent u belanghebbende. Als belanghebbende kunt u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U 2 kunt digitaal bezwaar maken bij Rijnland via https://burgerloket.rijnland.net/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaar digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. U richt uw bezwaar aan dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning gelden. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen, om de uitvoering van de activiteiten tegen te houden. Burgers kunnen dit digitaal doen (met DigiD) bij de rechtbank Den Haag via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Daarnaast is het (voor burgers en bedrijven) mogelijk om via de post om een voorlopige voorziening te verzoeken. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Wilt u meer informatie ontvangen? Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Vergunningverlening via telefoonnummer 071-306 34 94 of vergunningen@rijnland.net

Unknown

 Lokaalnieuwsalphen.nl Redactie

Lokaalnieuwsalphen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Alphen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Alphen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.