GEMEENTEBLADGemeente West Maas en Waal - Ontwerpbestemmingsplan De Hul 2a, Alphen -

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in West Maas en Waal

Geplaatst op Lokaalnieuwsalphen.nl op: 30-11-2023

  1. Bekendmakingen Alphen
  2. GEMEENTEBLADGemeente West Maas en Waal – Ontwerpbestemmingsplan De Hul 2a, Alphen –

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid De Hul Alphen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Alphen

Wat regelt dit bestemmingsplan?Het bestemmingsplan maakt de realisatie van vijf woningen mogelijk na sanering van de bedrijfsbebouwing op het perceel De Hul 2a, Alphen. Daarnaast wordt de bestaande bedrijfswoning in overeenstemming met het huidige gebruik bestemd als burgerwoning. Vormvrije m.e.r-beoordelingVoor de voorgenomen ontwikkeling is op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, omdat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. De vormvrije m.e.r. (onderdeel van het bestemmingsplan) ligt bij de stukken ter inzage. Het besluit van B&W is een besluit in het kader van de voorbereiding van het door de raad te nemen besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tegen dit besluit van burgemeester en wethouders kenbaar maken in hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan. Plan inzienU kunt het ontwerpbestemmingsplan van 29 november 2023 tot en met 10 januari 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.Een zienswijze kan mondeling of schriftelijkVoor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.Beneden-Leeuwen, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal,De secretaris, de burgemeester,P.G. Arissen V.M. (Vincent) van Neerbos

Unknown

 Lokaalnieuwsalphen.nl Redactie

Lokaalnieuwsalphen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Alphen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Alphen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.