Gemeente Alphen aan den Rijn -ontwerpbesluit afwijken van het bestemmingsplanvoor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit op de locatie Middelweg 13 in Alphen aan den Rijn 2401 LZ V2023/386

Bekendmaking voor omgevingsvergunning in Alphen aan den Rijn

Geplaatst op Lokaalnieuwsalphen.nl op: 24-11-2023

  1. Bekendmakingen Alphen
  2. Gemeente Alphen aan den Rijn -ontwerpbesluit afwijken van het bestemmingsplanvoor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit op de locatie Middelweg 13 in Alphen aan den Rijn 2401 LZ V2023/386

omgevingsvergunning Middelweg Alphen aan den Rijn Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Alphen aan den Rijn

V2023/386 Middelweg 13 te Alphen aan den Rijn 2401 LZ afwijken bestemmingsplan voor bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit Datum ter inzage: 23 november 2023   Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen aan den Rijn maken bekend dat zij van plan zijn om (op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3⁰, juncto artikel 3.10, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) af te wijken van de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied West’ voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit op de locatie Middelweg 13 in Alphen aan den Rijn     Waarom is een afwijkingsprocedure nodig? Het perceel Middelweg 13 ligt in het bestemmingsplan ‘Buitengebied West’ met de bestemming ‘Houtopstanden’ voor de te bouwen woning. Op deze gronden mogen alleen bouwwerken tot een hoogte van maximaal één meter en vallen onder de bestemming worden gebouwd. Om een woning te mogen bouwen, moeten wij afwijken van de regels.       Ter inzage Het ontwerpbesluit met bijbehorende documenten ligt vanaf 23 november 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. U kunt het ontwerpbesluit ook digitaal opvragen via gemeente@alphenaandenrijn.nl (vermeld hierbij het kenmerk van de aanvraag V2023/386.     Uw reactie Gedurende eerdergenoemde termijn kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In een zienswijze kunt u uw mening geven over het ontwerpbesluit. Geef hierbij ook de reden aan.

Unknown

 Lokaalnieuwsalphen.nl Redactie

Lokaalnieuwsalphen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Alphen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Alphen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.