Gemeente Alphen aan den Rijn -ontwerpbesluit afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een bedrijfsruimte op de locatie Zuidwijk 68 , Boskoop 2271 CD V2022/856

Bekendmaking voor omgevingsvergunning in Alphen aan den Rijn

Geplaatst op Lokaalnieuwsalphen.nl op: 24-11-2023

  1. Bekendmakingen Alphen
  2. Gemeente Alphen aan den Rijn -ontwerpbesluit afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een bedrijfsruimte op de locatie Zuidwijk 68 , Boskoop 2271 CD V2022/856

omgevingsvergunning Zuidwijk Boskoop Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Boskoop

V2022/856 Zuidwijk 68 Boskoop 2771 CD afwijken bestemmingsplan voor het bouwen van een bedrijfsruimte Datum ter inzage: 23 november 2023   Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen aan den Rijn maken bekend dat zij van plan zijn om (op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3⁰, juncto artikel 3.10, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) af te wijken van de regels van het bestemmingsplan ‘Oostelijke Rondweg Boskoop, module 4’ voor het bouwen van een bedrijfsruimte op de locatie Zuidwijk 68 te Boskoop.     Waarom is een afwijkingsprocedure nodig? Op basis van het huidige bestemmingsplan heeft het plangebied de enkelbestemming ‘Groen’. Een enkelbestemming is één bepaalde bestemming die aan een perceel wordt toegekend op basis van het bestemmingsplan. Binnen de bestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd. Het bouwplan is daarom niet rechtstreeks mogelijk op basis van het bestaande bestemmingsplan.           Ter inzage Het ontwerpbesluit met bijbehorende documenten ligt vanaf 23 november 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. U kunt het ontwerpbesluit ook digitaal opvragen via gemeente@alphenaandenrijn.nl (vermeld hierbij het kenmerk van de aanvraag, V2022/856).     Uw reactie Gedurende eerdergenoemde termijn kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In een zienswijze kunt u uw mening geven over het ontwerpbesluit. Geef hierbij ook de reden aan.

Unknown

 Lokaalnieuwsalphen.nl Redactie

Lokaalnieuwsalphen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Alphen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Alphen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.